Berita IKRAM Musleh

Category: Makluman & Hebahan

Hala Tuju Pendidikan Lestari Masa Depan

Ibu-bapa mempunyai  harapan yang berbeza  terhadap hasil pembelajaran  anak-anak setelah melalui alam persekolahan. Mungkin sebahagian ibu bapa berharap anaknya  memperolehi pencapaian cemerlang dalam peperiksaan dan