Kenali IKRAM Musleh

Kolokium Kebangsaan Pendidikan Islam 2019

Apakah itu IKRAM Musleh?

IKRAM MUSLEH adalah sebuah institusi yang memberikan fokus kepada pendidikan di bawah naungan Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM), iaitu sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berorientasikan dakwah, tarbiah dan kebajikan. 

IKRAM adalah sebuah organisasi holistik, yang bercita-cita untuk menyebarkan Islam yang sebenar dan menyeluruh kepada masyarakat umum di Malaysia.

Visi

Inilah impian IKRAM Musleh

Menjadi organisasi/badan Pendidikan berwibawa
Malaysia menjadi pusat kecemerlangan pendidikan Islam serantau dan antarabangsa

Agenda Menjayakan Visi IKRAM Musleh

Perbincangan Meja Bulat MPPK Mengenai Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan.

Prof Dr Omar Yaakob mengetuai RTD MPPK ini. Ust Amin mewakili IKRAM Musleh.

Perbincangan Meja Bulat MPPK Mengenai Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan

Misi

Inilah usaha IKRAM Musleh

Menampilkan model Pendidikan IKRAM sebagai sistem pendidikan mithali dari peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga tertiari di peringkat nasional dan internasional
Menjana sumber tenaga manusia yang murabbi lagi kompeten

Memasyhurkan Sistem Pendidikan IKRAM

Memimpin agenda pendidikan negara dengan Islam

Falsafah Pendidikan IKRAM Musleh

IKRAM Musleh memegang falsafah pendidikan berikut...

Pendidikan adalah suatu proses yang berteraskan tauhid bagi membina insan rabbani di dalam  sistem yang holistik, bersepadu, seimbang dan dinamik berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.

Usaha ini adalah bagi membentuk individu yang berkemampuan membentuk kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah membangun satu peradaban yang sejahtera demi kebahagiaan di dunia dan akhirat

Kami percaya...

Insan yang lengkap semua ciri berikut...

Jasmani yang cergas

Akhlaq yang mulia

Pengetahuan luas

Hikmah yang ketara

Qalbu yang sejahtera

Aqidah yang benar

Rohani yang teguh

Ibadah yang betul

Kepimpinan dan pengurusan berwibawa

Dakwah yang istiqamah

Rahmatan Lil 'Alamin

...adalah

INSAN RABBANI

Anugerah Tokoh Pelajar IKRAM Musleh 2017

Saudara Arif Fikri menerima anugerah Tokoh Pelajar IKRAM Musleh 2017 di Majlis Anugerah Kecemerlangan Kurikulum IKRAM Musleh 2018. 

Kembara Dakwah 2014

Di Perkampungan Orang Asli Pos Chiong, Grik, Perak. 

Ini adalah sebahagian daripada proses pendidikan IKRAM Musleh untuk membentuk sahsiah pelajar menjadi insan rabbani yang sejati.

Proses ini tidak terhad kepada aktiviti dalam kelas, malah memerlukan pelajar menceburkan diri dalam masyarakat; bergaul, bertaaruf dan berdakwah.

Ingin fahami lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan Insan Rabbani?

Pertandingan Memanah Tradisional (METRA)

Musleh International School Traditional Archery Competition 2019 (MISTAC '19)

Statistik Sekolah IKRAM Musleh

0
SEK REN ISLAM
0
SEK MEN ISLAM
0
SEK RAKAN

Galeri Sejarah

IKRAM Musleh