Kenali Musleh Integrated Education Berhad (MIEB)

LATAR BELAKANG INSTITUSI

Musleh Integrated Education Berhad (MIEB) atau dahulunya dikenali sebagai Pendidikan IKRAM Musleh Berhad (IKRAM Musleh) ialah sebuah institusi yang memberikan fokus kepada bidang pendidikan di bawah naungan Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM), iaitu sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berorientasikan dakwah, tarbiah dan kebajikan.

IKRAM adalah sebuah organisasi holistik, yang bercita-cita untuk menyebarkan Islam yang sebenar dan menyeluruh kepada masyarakat umum di Malaysia.

VISI

Menjadi organisasi atau badan pendidikan berwibawa
Malaysia menjadi pusat kecemerlangan pendidikan Islam serantau dan antarabangsa

MISI

Menampilkan model Pendidikan IKRAM sebagai sistem pendidikan mithali daripada peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga tertiari di peringkat nasional dan internasional

Menjana sumber tenaga manusia yang murabbi lagi kompeten

Memasyhurkan Sistem Pendidikan IKRAM

Memimpin agenda pendidikan negara dengan Islam

FALSAFAH PENDIDIKAN MIEB

Pendidikan adalah suatu proses yang berteraskan tauhid
bagi membina insan rabbani di dalam sistem
yang holistik, bersepadu, seimbang dan dinamik
berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.

INSAN RABBANI

Usaha ini adalah bagi membentuk individu yang berkemampuan membentuk kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah membangun satu peradaban yang sejahtera demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kami percaya, insan yang memiliki kesemua ciri berikut:-

Jasmani yang cergas

Akhlak yang mulia

Pengetahuan luas

Hikmah yang ketara

Qalbu yang sejahtera

Aqidah yang benar

Rohani yang teguh

Ibadah yang betul

Kepimpinan dan pengurusan berwibawa

Dakwah yang istiqamah

Rahmatan Lil ‘Alamin

Ingin fahami lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan Insan Rabbani?
Muat Turun: Buku Insan Rabbani