Usahasama IKRAM Musleh bersama ISTAC-IIUM dan IAIS

Kuala Lumpur – Perbincangan usahasama di antara IKRAM Musleh bersama International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC-IIUM) dan International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) telah dijalankan di ISTAC-IIUM hari ini pada jam 10 pagi.

Usahasama ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi penyelidikan yang dijalankan oleh IKRAM Musleh iaitu ‘Kesan Sosial dan Psikologi Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Diri Pelajar’. Penyelidikan ini tidak menekankan faktor kurikulum pelajar tetapi ia adalah usaha bagi melihat hasil pendidikan Islam terhadap perkembangan diri pelajar setelah melalui pengajaran wajib. IKRAM Musleh diwakili oleh Pengarah Eksekutif, Ustaz Megat Mohamed Amin Megat Mohamed Nor dan Pengerusi Unit Penyelidikan dan Pembangunan, Dr. Noor Azlan Ahmad Zanzali, manakala ISTAC-IIUM diwakili oleh Dr. Nurul Ain Norman.

Kongsikan...

Bincangkan...