Perutusan : Sempena Hari Murabbi IKRAM-MUSLEH

 
16hb Mei 2018/30 Syaaban 1439H
 
Tema: “GURU RABBANI PEMACU TRANSFORMASI PENDIDIKAN”
 
Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi azza wajalla di atas segala inayah wal hidayah wat taufiq-Nya swt ke atas kita sehingga kini. Kita amat bersyukur kepada Allah swt dan mendoakan moga-moga perjalanan Majlis ini diberkati-Nya – amiin.
 
Sesungguhnya kita amat bersyukur kerana dengan rahmat dan taufiq Allah swt, kita masih lagi dikurniakan kekuatan ruhiyah, jasadiyah dan aqliyah untuk beribadah dan meneruskan perjuangan memperkasa pendidikan islam ke arah memimpin barisan umat Islam dan masyarakat berasaskan syariat Islamiyah.
 
Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi peluang menyambut Hari Murabbi Musleh tahun ini dalam suasana peralihan dalam iklim politik dan pentadbiran negara. Semoga pentadbiran era baharu ini akan membuahkan hasil yang lebih baik dalam usaha kita memartabatkan pendidikan Islam.
 
Pendidikan adalah satu proses untuk memanusiakan manusia, menunjukkan betapa besarnya tanggungjawab dan cabaran yang harus digalas oleh para pendidik dalam mengembalikan sifat kehambaan (ubudiah) manusia kepada Penciptanya. Justeru, peranan guru menjadi semakin mencabar selaras dengan perkembangan dunia tanpa sempadan dan ledakan teknologi maklumat yang semakin canggih.
 
Pendidik adalah pewaris tugas Rasulullah SAW, yakni mendidik dan membentuk insan dengan akhlaq yang mulia sepertimana maksud sabda Nabi SAW, “Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia.” Untuk menggalas tanggungjawab ini, para pendidik perlu mempersiapkan diri mereka dengan berbagai pengetahuan, kemahiran, “softskills” dan menguasai perkembangan teknologi maklumat serta kekuatan rohani bagi menghadapi cabaran masakini. Tanpa persiapan yang rapi dan mantap, maka harapan untuk membentuk peradaban mulia generasi pewaris adalah menjadi sia-sia.
 
Generasi muda membesar dalam dunia mereka yang tersendiri dan pendidik pula berada di suatu sudut dunia yang lain. Maka mahu tidak mahu pendidik harus berperanan sebagai pemacu perubahan, bermaksud dengan segala persiapan yang telah dibuat dan ditingkatkan dari masa ke semasa, mereka mampu untuk menguasai dunia anak didik, menyantuni dan memimpin mereka kepada peradaban abad ke-21.
 
Transformasi atau “islah” membawa maksud melakukan perubahan dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang baik dan lebih baik. Perubahan dalam konteks pendidikan menjurus kepada penanaman, pembentukan, pengamalan, penghayatan dan percambahan nilai-nilai sejagat yang merangkumi aspek pengetahuan dan pemikiran aras tinggi, pandangan yang jauh dan peradaban yang mulia, keluar daripada kegelapan kepada cahaya kehidupan yang terang. Allah SWT menggambarkan situasi ini dalam firmanNya yang bermaksud, “Allah memimpin orang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, sedangkan orang kafir itu mereka dipimpin oleh toghut yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan…”
 
Oleh itu dalam melaksanakan tugas mendidik manusia, dalam masa yang sama, pendidik juga akan sentiasa berhadapan dengan hambatan-hambatan kejahatan, nafsu yang rakus dan syaitan yang memperdayakan serta kekufuran dan kekafiran, atau ringkasnya “toghut”. “Toghut” dalam erti yang luas iaitu segala apa atau orang atau cara hidup yang membawa kepada melakukan maksiat dan perkara yang disukai syaitan.
 
Ini menjadikan tugas pendidik semakin mencabar bukan sekadar perlu kepada kekuatan pemikiran dan kemahiran yang tinggi malah keimanan yang mantap menjadi taruhannya. Hanya mereka yang mempunyai keimanan yang tinggi dan berhikmah sahaja yang mampu menghadapi cabaran ini. Maka mahu tidak mahu, para pendidik harus bersedia untuk dilatih dan dididik dengan kekuatan pemikiran dan keimanan yang tinggi supaya pendidikan itu bersifat “basah” dan menyerap ke dalam hati sanubari anak didik menjadikan mereka bersifat kental dalam menghadapi cabaran kehidupan.
 
Maka akhirnya pendidikan itu bermula dengan pendidikan para pendidik itu sendiri. Pendidik harus bersedia pada setiap masa untuk menambahkan ilmu, meningkatkan kemahiran dan keimanan melalui wadah tarbiah yang syumul, dzatiyah, nizomiah dan ijtimaiyyah. Semua ini hanya akan berkesan jika para pendidik berjaya menjadikan wasail-wasail tarbiah sebagai sebahagian pengisian kehidupan mereka.
 
Dengan adanya ciri-ciri Rabbani pada diri pendidik ini, barulah mereka akan mampu menjadi pemacu perubahan kerana perubahan itu bermula dengan perubahan pada diri pendidik itu sendiri. Pendidik yang menepati ciri-ciri ini akan sentiasa berfikiran aras tinggi, berdaya tahan, keluar daripada cara biasa dan futuristik.
 
Sebenarnya ini adalah di antara ciri-ciri insan Rabbani iaitu insan yang inspirasinya berakarkan nasional dan berfikiran internasional atau sejagat.
 
Sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini, saya berseru kepada para pendidik supaya sentiasa mengikhlaskan niat dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai seorang pendidik dan murabbi kerana sifat keikhlasan inilah yang akan menjadikan kalian mampu bertahan dengan segala tugasan dan aktiviti pendidikan yang semakin mencabar.
 
Persiapkan diri dengan segala keperluan dan kemahiran pendidikan abad ke-21 bagi menghadapi dunia pelajar yang begitu dinamik dan agresif. Dengan sentuhan keimanan dan akhlaq yang tinggi, akan mampu untuk mendidik generasi pelajar menjadi manusia yang mulia sebagaimana yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan IKRAM Musleh.
 
Jangan jemu untuk berkursus dan memberi kursus (sharing) serta ditarbiah kerana di situ adanya kekuatan dan kekuatan utama seorang pendidik ialah sabar dan solat. Sabar adalah satu seni yang perlu dipelajari secara ilmu dan amal. Firman Allah SWT yang bermaksud, “Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar.” Dalam firman ayat yang lain, Allah menegaskan, “ Mohonlah pertolongan (Allah) dengan sabar dan solat.” Akhir kata dan kesimpulannya, hanya pendidik Rabbani yang mampu untuk melahirkan anak didik yang Rabbani juga.
 
Moga-moga Allah swt memberkati dan meredhoi amal soleh ini dan mengurniakan rahmat-Nya ke atas para pendidik IKRAM-MUSLEH.
 
Selamat menyambut Hari Murabbi 2018.
 
“Guru Rabbani Pemacu Transformasi Pendidikan”
 
Profesor Dr Omar bin Yaakob
Pengerusi JK Pendidikan
Pertubuhan IKRAM Malaysia
 

Kongsikan...

Bincangkan...