Hala Tuju Pendidikan Lestari Masa Depan

Ibu-bapa mempunyai  harapan yang berbeza  terhadap hasil pembelajaran  anak-anak setelah melalui alam persekolahan. Mungkin sebahagian ibu bapa berharap anaknya  memperolehi pencapaian cemerlang dalam peperiksaan dan seterusnya melanjutkan pendidikan sehingga peringkat tinggi dan akhirnya mendapat pekerjaan yang selesa. Sebahagian ibu bapa lain pula berharap anaknya mempunyai ciri sahsiah dan akhlak yang terpuji  dan tidak gusar jika  […]