Membentuk Warga dalam Mencorak Masa Depan Negara

SERDANG – “Malaysia Baharu perlu nilai tambah yang lebih lestari iaitu individu dan masyarakat soleh yang mengisi negara kita lalu mengangkat suatu tamadun mulia dan ia memerlukan dakwah Islamiah inklusif rahmatan lil alamin. Persoalannya, di mana kita?” tanya Ahli Jawatankuasa Pusat Pertubuhan IKRAM Malaysia merangkap ahli Dewan Perwakilan Nasional (DPN) IKRAM, Hj Jusni Yusoff kepada […]