PENDIDIKAN BERSEMUKA PERLU DIUSAHAKAN DEMI GENERASI TERSISIH

Keberkesanan PdPR  tidak terjamin bagi kumpulan  murid yang tidak menghadapi masalah gajet dan internet juga sebenarnya.  Apa lagi bagi kumpuln yang menghadapi masalah ketiadaan gajet dan internet?  

Pengajaran dan pembelajaran melalui atas talian dan juga melalui TV tidak  boleh mengganti kaedah interaksi bersemuka antara guru dan murid, terutama bagi peringkat sekolah rendah dan menengah.  
 
Saya   mengambil maklum laporan yang menyebutkan kaji selidik NUTP mendapati 93 peratus guru memilih kaedah proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara bersemuka.

Oleh itu, saya mencadangkan agar Kementerian Pendidikan menggunakan pendekatan menggalakkan seboleh-bolehnya  PdP secara bersemuka.  Langkah-langkah inovatif berikut untuk memastikan proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) tetap dapat dilaksanakan kepada sebanyak mungkin murid  dengan selamat.

1. PDP  bersemuka dilaksanakan bukan hanya untuk kelas peperiksaan tetapi juga untuk semua kelas dengan kaedah bergilir-gilir  (staggered schooling)  di mana murid dibenarkan hadir ke sekolah secara bergilir. Misalnya Tahun 5 dan 6 pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat manakala Tahun 1, 2, 3 pada hari Selasa dan Khamis sehingga keadaan benar-benar pulih.  Giliran juga boleh dibuat mengikut minggu.

2. Lokasi dan keadaan setiap sekolah adalah berbeza, contohnya ada sekolah yang berada di kawasan zon merah sewaktu PKP, dan ada yang berada di kampung yang tiada kes jangkitan Covid-19. Oleh itu, pendekatan berbeza perlu diusahakan bagi kawsan yang berbeza. Autonomi  wajar diberikan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)  dan sekolah, dengan nasihat daripada Pejabat Kesihatan Daerah  untuk membuat pengubahsuaian proses Pendidikan, pengurusan kurikulum dan PdP. Dengan ini sekolah dapat diuruskan dengan lebih optimum, dengan mengambil pendekatan yang sesuai berdasarkan keadaan setempat.

3. Keadaan PKP telah mengubah serta memendekkan waktu pengajaran dan pembelajaran atau instruction time bagi setiap subjek. Hal ini membawa kesan berbeza antara individu murid. Untuk membantu guru menguruskan pembelajaran setiap murid secara optimum, flexible teaching perlulah dilaksanakan. Ini bermaksud sukatan pelajaran dilaksanakan mengikut kemampuan murid tanpa perlu menghabiskannya mengikut tahun. Maka learning pathway setiap murid dapat dirangka dengan mengadaptasikan kadar pelaksanaan sukatan mengikut kemampuan murid berkenaan. Project Based Learning dan Jadual Anjal juga harus terus dilaksanakan dengan lebih berkesan.

4. Dijangkakan pandemic Covid-19 akan berlarutan dan sesi persekolahan akan mengambil masa untuk pulih seperti sediakala. Dicadangkan pihak KPM mengubah-suai  masa instruksional untuk memenuhi keperluan pembelajaran. Hal ini adalah kerana sukar bagi sekolah-sekolah menyusun kembali hari persekolahan untuk mengganti sepenuhnya hari sekolah ditutup sewaktu PKP.

5. KPM mengambil langkah meningkatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa serta menggalakkan mereka untuk mengambil peranan yang lebih aktif dalam aktiviti pembelajaran anak- anak.

Profesor Dr Omar bin Yaakob
Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan
Pertubuhan IKRAM Malaysia

Pendidikan Inovatif Perlu Diusahakan Demi Generasi Tersisih

Seri Kembangan - Kita memandang serius mengenai generasi yang tersisih dari pendidikan akibat COVID-19. Kebanyakan mereka terdiri daripada kalangan murid yang tiada atau mempunyai capaian yang sangat terhad kepada peralatan dan saluran internet untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR).  

Halangan yang besar PdPR ialah talian internet yang kuat serta  gajet.

Oleh kerana capaian media televisyen dan radio lebih meluas  Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memperkasakan TV Pendidikan, dengan menambah kandungan, memperbanyak masa jadual siaran serta membolehkan akses kepada semua termasuk melalui saluran bukan RTM dan Astro seperti Unifi TV, TV3 dan seumpamanya. Penggunaan rangkaian radio yang lebih luas jangkauannya juga boleh dimanfaatkan.

Usaha ini perlu diberi keutamaan khas.

KPM boleh menubuhkan pasukan kerja bagi menggembleng syarikat media swasta, pakar teknologi pendidikan, guru-guru pakar mata pelajaran, tenaga kerja IPG dan warga akademia bagi membina prasarana dan bahan yang sesuai untuk sebaran melalui TV dan radio.

Semoga pendidikan anak bangsa dapat diteruskan dengan sebaik-baiknya.

Profesor Dr. Omar bin Yaakob
Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan
Pertubuhan IKRAM Malaysia
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NGO, SEKOLAH SWASTA DAN SEKOLAH TAHFIZ MENGGESA SUPAYA DIBOLEHKAN BEROPERASI SECARA BERSEMUKA DENGAN KADAR SEGERA

KENYATAAN MEDIA
PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA (IKRAM)
2 Disember 2020 / 16 Rabiulakhir 1442H

NGO, SEKOLAH SWASTA DAN SEKOLAH TAHFIZ MENGGESA SUPAYA DIBOLEHKAN BEROPERASI SECARA BERSEMUKA DENGAN KADAR SEGERA

Satu memorandum (dilampirkan) yang disokong oleh 98 buah sekolah swasta dan 16 buah NGO telah dihantar kepada YB Menteri Kanan Pendidikan, YB Menteri Kanan Pertahanan, Menteri Kanan Ekonomi dan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, menggesa dengan tegasnya supaya kerajaan membenarkan sekolah swasta beroperasi secara bersemuka di negeri atau kawasan yang telah ditamatkan PKPB atau di kawasan yang tidak dikenakan PKPB. 28 buah sekolah antarabangsa dan tadika juga turut memberi sokongan kepada Memorandum ini.

Memorandum mengambil maklum keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengenai penutupan semua sekolah termasuk sekolah swasta pada 9 November 2020. Menurut pekeliling  yang sama, penggal persekolahan akan bermula pada 20 Januari 2021. Semua murid sekolah rendah akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka pada tarikh tersebut.

Bagi sekolah menengah pula, murid Tingkatan 1, Tingkatan 4, Tingkatan 5 dan Tingkatan 6 serta semua murid Kolej Vokasional akan memulakan persekolahan secara bersemuka pada tarikh yang sama. Manakala, murid Tingkatan 2 dan Tingkatan 3 akan memulakan sesi persekolahan pada tarikh yang sama tetapi secara home-based learning mengikut kesesuaian guru dan murid. Mereka akan kembali ke sekolah untuk sesi pembelajaran secara bersemuka pada 8 Mac 2021.

Memorandum juga mengambil maklum bahawa keputusan KPM yang membenarkan sekolah antarabangsa dan sekolah ekspatriat dibenarkan beroperasi selepas PKPB/PKPD tamat dengan mematuhi Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah dalam Norma Baharu KPM serta Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Majlis Keselamatan Negara Malaysia (MKN).

Pada 26 November, KPM juga telah membenarkan  tadika swasta di negeri atau kawasan yang telah ditamatkan PKPB atau di kawasan yang tidak dikenakan PKPB beroperasi semula.  Walau bagaimanapun, sekolah swasta masih tidak dibenarkan beroperasi.

Hakikatnya, sekolah swasta sentiasa akur dengan arahan-arahan pihak kerajaan, KPM dan KKM khususnya berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang menyebabkan sekolah swasta terpaksa ditutup dan guru tidak dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara bersemuka seperti biasa. 

Atas rasa amanah dan bertanggungjawab, sekolah swasta telah menjalankan pelbagai inisiatif dan inovasi dalam proses pendidikan termasuklah PdP, program Tahfiz, program kokurikulum dan program pentarbiahan pelajar secara dalam talian.

Hampir kesemua inisiatif dan inovasi tersebut dilaksanakan dalam talian semenjak tarikh mula PKP pada 18 Mac 2020 sehingga sekarang. Jelasnya guru-guru bukan sahaja menjalankan tugas mengajar, malah lebih daripada itu.

Sekolah swasta juga telah akur dengan arahan bahawa mana-mana institusi tidak dibenarkan memberhentikan pekerjanya, malah pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai bentuk bantuan bagi memastikan pemberhentian pekerja tidak dilakukan.

Bukan mudah untuk  sekolah swasta memberhentikan guru, mengelakkan daripada membayar gaji guru atau mengurangkan gaji, apalagi apabila mereka tetap ditugaskan untuk menjalankan aktiviti  PdP walaupun secara dalam talian.

 

Penutupan sekolah swasta secara bersemuka telah memberi implikasi  kepada  pembelajaran murid seperti berikut:

a. Murid ketinggalan PdP disebabkan beberapa masalah seperti tiada capaian Internet, kos capaian Internet yang membebankan, tiada peranti atau peranti yang tidak sesuai, tiada sokongan ibu bapa, suasana yang tidak sesuai bagi PdP di rumah dan lupa pelajaran kerana tiada ulang kaji.

b. Murid terjebak dengan aktiviti tidak berakhlak dan tidak bermoral kerana mereka dapat akses kepada dunia Internet dan tiada kawalan ibu bapa.

c. Kemenjadian sahsiah murid kurang berkesan menjadikan mereka malas, kurang berdisiplin, terjejas kesihatan dan tidak bermotivasi.

 

Pengoperasian sekolah swasta juga terjejas seperti berikut:

a. Kelestarian dan kelangsungan (survival) sekolah terancam akibat ibu bapa yang tidak membayar yuran pengajian sekolah kerana murid tidak bersekolah.

b. Pertambahan tekanan kerja (work stress) ke atas guru kerana beban dan cabaran besar bagi penyediaan dan penyampaian kelas secara dalam talian dari rumah.

c. Mata pencarian guru-guru dan kakitangan sokongan di sekolah swasta terancam dengan pengurangan gaji dan kemungkinan sekolah di tutup.

Kebanyakan sekolah swasta menghadapi cabaran aliran tunai yang sangat kritikal dengan  purata penyusutan pendapatan 50 hingga 70 peratus. Adalah dikhuatiri penutupan yang berterusan akan menyebabkan banyak sekolah terpaksa menutup operasi, mengakibatkan guru-guru hilang pekerjaan dan pelajar-pelajar terpaksa mencari tempat belajar alternatif.

Memorandum menegaskan bahawa pembukaan sekolah swasta perlu mengikut budi bicara dan tanggungjawab Lembaga Pengelola Sekolah masing-masing dengan mengambil kira peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh MKN, KPM dan KKM, tanpa terikat dengan jadual persekolahan sekolah-sekolah kebangsaan.

Oleh kerana sekolah swasta ini mempunyai autonomi di bawah bidang kuasa Lembaga Pengelola masing-masing, maka mereka berupaya untuk mengawal selia pelaksanaan Prosedur Operasi Standard (SOP) masing-masing.

 

Prof Dr Omar bin Yaakob
Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan
Pertubuhan IKRAM Malaysia

Lampiran: Memorandum Benarkan Sekolah Swasta Beroperasi

Tabung Dana Musleh 2020-2021

 

Antum/na Alumni Musleh?

Masih ingatkah ikatan ukhuwah islamiah yang kita bina di sekolah? Antara rakan-rakan serata sekolah IKRAM Musleh kita bina satu ikatan yang barakah dan bermakna.
IKRAM Musleh perlukan bantuan antum.

COVID-19 memberi kesan kepada banyak pihak, termasuklah IKRAM Musleh yang kita sayangi. Sekolah-sekolah swasta di bawah IKRAM Musleh amat bergantung kepada yuran pengajian murid. Bila sumber ini terputus, terputus juga sebahagian sumber sekolah-sekolah dan daripada situ terkesan juga IKRAM Musleh sebagai institusi yang memayungi sekolah-sekolah rangkaian.

IKRAM Musleh memerlukan sejumlah RM340,000 lagi untuk menguruskan perjuangan untuk melahirkan sebanyak mungkin insan rabbani dengan menyumbang kepada tabung Danamusleh 2020-2021.

Klik di sini [ https://danamusleh.my ] untuk maklumat lanjut.