Perutusan : Sempena Hari Murabbi IKRAM-MUSLEH 16hb Mei 2015

dr-omar3

 

Perutusan : Sempena Hari Murabbi IKRAM-MUSLEH
16hb Mei 2015

MEMBINA ILMU MENYEMPURNA AKHLAK

 

Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi Azza Aajalla di atas segala inayah wal hidayah wat taufiq-Nya s.w.t. ke atas kita sehingga kini. Kita amat bersyukur kepada Allah s.w.t. dan mendoakan moga-moga perjalanan Majlis ini diberkati-Nya – amiin.

Guru-guru dan murabbi yang dikasihi,

Menjelangnya 16 Mei 2015, kita sekali lagi diberi oleh Allah peluang untuk meraikan semua murabbi dalam hidup kita, bagi menyatakan penghargaan kita kepada mereka yang telah mendidik kita sehingga terbentuk diri kita sekarang.

Hari Murabbi kita tahun ini bertemakan "Membina Ilmu Menyempurna Akhlak"

Saya ingin mengambil peluang ini khususnya untuk menyampaikan ucapan terima kasih tidak terhingga dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga murabbi sekolah rangkaian IKRAM MUSLEH, kerana masih cekal gigih serta sabar untuk bersama memperjuangkan wawasan dan misi pendidikan kita, bagi melahirkan generasi rabbani yang sangat di dambakan oleh ummat, negara dan juga dunia, lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia yang semakin tidak sejahtera.

Sesungguhnya tugas ini sangat berat dan sesiapa yang memahami maksudnya tentu akan merasa tidak terpikul akan beban dan tanggung jawab ini. Tambahan pula, mengambil kira keadaan sekolah-sekolah kita secara umumnya, tugas ini perlu dilaksanakan dalam keadaan yang serba kekurangan.

Namun ianya tidak menjadi halangan kepada para murabbi kita melakukan yang terbaik, bahkan mungkin itulah pendorongnya untuk sentiasa bermujahadah, dengan tiada keluh kesah, bahkan dengan penuh keikhlasan.

Kerana kita yakin akan janji Allah dalam Surah Al Anfal: 74, yang bermaksud:

"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dijalan Allah......merekalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia."

Ya , kita yakin bahawa kita, para murabbi IKRAM MUSLEH adalah sentiasa dalam keadaan berjihad, dan dengan itu Allah akan melimpahkan keampunan dan rezeki kepada kita, kerana sesungguhnya seluruh alam dan isinya hanyalah kepunyaan Allah swt. Dan diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya.

Para murabbi yang dimuliakan Allah swt,

Rasulullah saw telah menunjukkan kepada kita model pendidikan yang sangat berharga. Rasulullah saw mengislahkan masyarakat melalui dalil naqli dan aqli, menyampaikan ilmu serta membentuk pemikiran. Metodologi ini telah berjaya membentuk masyarakat ke arah pencapaian kehidupan yang lebih baik dan sempurna, di mana Rasulullah s.a.w menghapuskan kesan kepercayaan, nilai, budaya dan kefahaman arab jahiliyyah.

Firman Allah dalam Surah al-Jumu'ah : 2 bermaksud:

" Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata"

Inilah peranan pendidik yang amat penting, iaitu peranan sebagai muallim. Pendidik sebagai muallim boleh didefinasikan sebagai mengajar atau menyampaikan ilmu dan mengamalkan apa yang disampaikan di samping berusaha menambah ilmu pengetahuan. Muallim menyampaikan ilmu kerana rasa belas kasihan kepada pelajar dan ingin melindungi mereka dari kepayahan hidup didunia dan seksaan api neraka, dan bukan kerana rasa sombong dengan ilmu yang ada di dada.

Walau bagaimanapun, harus di ingat bahawa penyampaian ilmu pengetahuan sangat berbeza dengan memberi maklumat. Perpindahan ilmu kepada para anak didik perlu di buat secara berperingkat, di bina dari satu tahap kepada satu tahap yang berikutnya, agar difahami dengan baik dan dapat di taakul dan buat penilaian dan pertimbangan terhadap ilmu berkenaan.

Pembinaan ilmu ini haruslah ditalakan kepada pembinaan keimanan kepada Allah swt, kepada keyakinan akan Hari Pembalasan dimana setiap amal soleh atau dosa tetap akan mendapat balasan yang adil dan setimpal. Bertitik tolak dari sinilah, ilmu yang di sampaikan akan dihayati oleh anak didik dalam seluruh kehidupannya, sama ada dalam kehidupan peribadi mahupun sebagai anggota masyarakat, kerana ingin mengejar kesejahteraan hidup yang dijanjikan oleh Allah di dunia dan kenikmatan yang tidak terhingga di dalam syurga firdaus.

Tentulah hal ini sangat berbeza dengan sekadar perpindahan ilmu dari seorang guru kepada pelajarnya. Perpindahan ilmu hanyalah sekadar memberi maklumat yang bakal dikumpulkan oleh pelajar dan di keluarkan kembali sewaktu ujian dan peperiksaan. Ianya tidak membentuk dan mengislahkan diri pelajar ke arah yang yang lebih baik.

Justeru kita telah bangunkan elemen Akidah Merentas Kurikulum (AMK) dalam kurikulum kebangsaan dan elemen Penghayatan dalam Sukatan Pelajaran Ilmu Syariah IKRAM MUSLEH. Perkara-perkara ini adalah untuk membantu memastikan segala ilmu yang di pelajari oleh anak didik kita akan terurus secara sedar dan sistematik untuk membangunkan akidah dan mengislahkan mereka. Oleh itu, Saya berharap semua warga pendidik IKRAM MUSLEH mengambil berat akan perkara ini dan cuba memperbaiki pelaksanaannya agar bertambah baik dari masa ke semasa.

Para murabbi yang dimuliakan Allah swt,

Dalam konteks ini, kita harus menekankan juga peranan seorang pendidik sebagai seorang muaddib.

Ayat 2 Surah al-Jumu'ah yang dibacakan tadi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. diutus oleh Allah SWT. kepada umatnya untuk menanamkan ilmu sekaligus mensucikan jiwa mereka. Rasulullah telah membersihkan umat jahiliyah dari sifat-sifat buruk yang merupakan kebiasaan sebagian besar masyarakat Makkah pada masa itu, seperti syirik, dengki, takabur, tamak, pemabuk, merampas hak orang lain, membunuh anak perempuan dan lain-lain akhlak tercela.

Peranan guru sebagai seorang muaddib bermaksud mendidik dan membangunkan akhlak dan perilaku yang mulia. Muaddib merupakan individu yang bertanggungjawab dan melaksanakan pendidikan peradaban dalam pengertian yang luas dan mendalam terhadap peribadi dan kehidupan pelajar, memanusiakan manusia, ke arah pembentukan insan kamil.
Dalam konteks ini, pendidikan yang paling berkesan ialah pendidikan melalui teladan. Malahan Imam Al-Ghazali amat menekankan agar akhlak seorang guru atau pendidik itu perlulah sesuai dengan ajaran yang di ajar kepada para pelajarnya. Di dalam Ihya' Ulumuddin, beliau turut membandingkan perumpamaan guru dengan anak muridnya ibarat tongkat dengan bayang-bayang kerana menurutnya " bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan bayang-bayang yang lurus sekiranya tongkat tersebut telah bengkok?".

Seorang pendidik tidak dapat mendidik murid-muridnya dengan sifat mulia kecuali apabila dia sendiri memiliki sifat yang mulia ini, dan ia tidak dapat memperbaiki anak didiknya, kecuali apabila dia sendiri berusaha menjadi seorang yang soleh, karena murid-murid akan mengambil teladan perilakunya lebih banyak dari pada mengambil kata-katanya.

Akhir kata, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan Selamat hari Murabbi kepada semua pendidik, serta ibubapa, yang juga merupakan murabbi di dalam keluarga masing-masing.

Marilah sama-sama kita meneruskan langkah usaha kita ini dengan doa seperti dalam Surah al Baqarah : 250, yang bermaksud,

"Dan apabila mereka (orang yang beriman) keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami...".

Moga-moga Allah swt memberkati sambutan Hari Murabbi tahun ini. Moga-moga hasrat dan impian kita untuk melahirkan generasi rabani, generasi yang akan memimpin ummah akan tercapai.

Selamat Menyambut Hari Murabbi IKRAM-MUSLEH 2015.

"Membina Ilmu Menyempurna Akhlak"

Profesor Dr Omar bin Yaakob
Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan
Pertubuhan IKRAM Malaysia

Minda IKRAM-Musleh #4 : WASIAT AGAMA LEBIH PENTING DARI WASIAT HARTA

Ramai ibu bapa risau dengan apa akan terjadi kepada anak-anak mereka selepas kematian mereka. Mereka khuatir adakah anak-anak boleh 'survive' dalam dunia yang mencabar. Apa mereka nak makan? Apa harta nak wariskan pada mereka?

Tetapi nabi-nabi Allah tidak sedemikian. Mereka risau bukan tentang harta. Mereka khuatir tentang agama dan aqidah anak-anak mereka. Wasiat mereka bukan wasiat harta, pesan mereka bukan pesan wang ringgit. Tetapi wasiat mereka ialah wasiat agama dan aqidah.

"Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan ugama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak-anaknya) katanya: "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih ugama (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam".

"Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaakub hampir mati, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati?" Mereka menjawab: "Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadaNyalah sahaja kami berserah diri (dengan penuh iman)".
Al-Baqarah: 132-133

Begitulah juga kita sepatutnya memberi penekanan dan keutamaan kepada aqidah dan agama anak-anak kita.

Kita bukan sahaja perlu prihatin tentang bagaimana mereka akan menyara kehidupan mereka tetapi kita perlu juga risau "adakah anak-anak kita mampu menjadi Muslim sejati?"

Kita perlu didik bagaimana mereka akan menghidupkan aqidah dan amalan Islam dalam setiap juzuk kehidupan.

Kita perlu asuh bagaimana mereka boleh menjadikan hidup mereka sebagai ibadah kepada Allah.

Jika kita memberi 'priority' yang betul, kita tidak akan ber"kira" dalam menghadapi cabaran mendidik mereka. Kita akan peruntukkan lebih masa dan wang ringgit untuk pendidikan agama anak-anak kita.

Hanya dengan itu anak-anak akan dapat menjalani kehidupan yang sejahtera di samping memakmurkan negara dan melestarikan bumi dengan penuh tanggung-jawab. Dan akhirnya mereka bertemu Ilahi dalam keadaan Muslim yang diredai.

Prof Omar Yaakob
Pengerusi JK Pendidikan
Pertubuhan IKRAM Malaysia

Falsafah Pendidikan Islam Tidak Bercanggah Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Malah Memperkasakannya

                                                                                               logo musleh

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) mengikuti pandangan yang dilontarkan oleh Wakil Wanita Umno, Senator Datin Rahimah Mohamad di Perhimpunan Agung UMNO yang mahukan sekolah-sekolah persendirian, sekolah-sekolah pondok dan sekolah-sekolah agama dikajisemula kerana kononnya "...dikhuatiri melahirkan golongan pelampau dan perkauman yang bercanggahan dengan Falsafah Pendidikan Negara..."

IKRAM ingin menjelaskan bahawa Falsafah Pendidikan Islam (FPI) yang didokongi oleh penggiat Pendidikan Islam termasuk IKRAM berbunyi seperti berikut:? ?"Pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan yang berteraskan tauhid bagi membina dan melahirkan insan rabani yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia serta berkemampuan membentuk kehidupan diri sendiri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah melalui sistem pendidikan yang seimbang, menyeluruh, bersepadu dan berterusan".

Ia tidak jauh berbeza, jika dibanding dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu:? ?"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Jelas bahawa FPI menyokong dan memperkukuhkan FPK kerana hasrat FPK adalah untuk melahirkan insan yang holistik, diberikan nilai tambah oleh FPI melalui pendekatan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. FPI, yang berasaskan Islam, menolak sebarang usaha membentuk golongan pelampau dan perkauman.

IKRAM yakin pembangunan insan hendaklah berteraskan aqidah tauhid melalui sistem yang seimbang, menyeluruh, bersepadu dan berterusan. Sistem pendidikan seharusnya melahirkan insan kamil (insan yang seimbang dan harmonis). Insan kamil seharusnya cemerlang secara menyeluruh dari sudut ilmu dan kefahaman, kemahiran dan kemampuan, ketuhanan dan spiritual, akhlak dan adab. ?Gejala sosial semakin parah. Umumnya masyarakat sangat bimbang dengan gejala ponteng sekolah, samseng, merokok, penyalahgunaan dadah, buang bayi dan jenayah besar yang semakin meruncing dalam kalangan pelajar.? ?Dalam menghadapi fenomena ini, rakyat perlu diasuh bukan sahaja cemerlang dalam aspek akademik semata-mata tetapi juga dari aspek jasmani dan spiritual iaitu mendekatkan diri mereka dengan Tuhan. Kedudukan dan nilai keunggulan FPK, dalam konteks pembinaan sebuah negara yang progresif dan maju, perlulah dilaksanakan secara lebih meluas iaitu merangkumi aspek kemanusiaan, fizikal dan keagamaan dan bukan setakat ia muncul sebagai subjek moral atau Pendidikan Islam sahaja.

Oleh itu, adalah merupakan suatu kesilapan jika sistem pendidikan yang berteraskan FPI yang dilaksanakan di sekolah-sekolah persendirian, sekolah pondok dan sekolah agama dianggap bercanggah dengan FPK.

Akses dan ekuiti merupakan anjakan utama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

IKRAM berpandangan bahawa akses dan ekuiti harus juga melibatkan sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah swasta yang tidak berorientasikan keuntungan. Ini adalah kerana mereka juga terlibat dalam membantu kerajaan menyediakan modal insan yang seimbang dan harmonis demi pembangunan negara.

IKRAM seterusnya ingin mengesyorkan agar semua sekolah, termasuk sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah swasta yang tidak berorientasikan keuntungan dianggap sebagai sistem pelengkap (complementary) yang perlu digalakkan dan diberikan peruntukan modal per kapita dan bantuan buku teks yang adil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah-sekolah ini juga perlu diberi taraf "pengecualian cukai" di mana ibubapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah ini dibenarkan memohon pengecualian cukai bagi yuran yang mereka bayar untuk pendidikan anak-anak mereka.

IKRAM mengalu-alukan sebarang dialog dengan mana-mana pihak mengenai sistem pendidikan Islam demi kemaslahatan bangsa, negara dan agama.

Profesor Dr Omar Bin Yaakob
Pengerusi
Jawatankuasa Pendidikan
Pertubuhan Ikram Malaysia (IKRAM