PENDIDIKAN BERSEMUKA PERLU DIUSAHAKAN DEMI GENERASI TERSISIH

Interview 1

Keberkesanan PdPR  tidak terjamin bagi kumpulan  murid yang tidak menghadapi masalah gajet dan internet juga sebenarnya.  Apa lagi bagi kumpuln yang menghadapi masalah ketiadaan gajet dan internet?   Pengajaran dan pembelajaran melalui atas talian dan juga melalui TV tidak  boleh mengganti kaedah interaksi bersemuka antara guru dan murid, terutama bagi peringkat sekolah rendah dan menengah. […]