Perbincangan Meja Bulat Insan Rabbani dalam Konteks PAK21

22 Mac, Kuala Lumpur- Alhamdulillah, telah berlangsung satu sesi Perbincangan Meja Bulat Insan Rabbani dalam Konteks Pendidikan Abad Ke-21 di Hotel Putra, Kuala Lumpur hari ini. Para pembentang kertas kerja adalah Prof. Madya Dr. Ajmain @ Jimaain Safar (Kupasan Mengenai Pentakrifan Insan Rabbani), YBhg. Ustaz Dr Hj Mohd Parid Sheikh Ahmad (Contoh-contoh Insan Rabbani Dari […]