Profail MUSLEH

Pusat Pendidikan SRI-SMI Berhad dengan nama ringkasnya MUSLEH adalah sebuah syarikat berhad menurut jaminan yang tidak mensasarkan keuntungan dalam usaha-usaha yang dipelopori olehnya. Ia ditubuhkan pada 4 Mei 2000 dan didaftarkan di bawah Pendaftaran Syarikat dengan nombor pendaftaran 513402-W.

MUSLEH menjalankan usaha-usaha untuk mengarusperdanakan pendidikan Islam melalui pendekatan berkualiti dan global. Di antara tindakan yang telah diambilnya ialah memurnikan kurikulum pendidikan Islam dengan menggabungkan metodologi pendidikan tradisional serta unjuran cabaran masa depan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang universal.

Sukatan pelajaran dan latihan diperkayakan dengan sistem penyampaian dan pedagogi terkini. Ia dipantau dan dicerap secara profesional untuk memastikan keseragaman dan berkualiti.

MUSLEH menyediakan Sistem Pentaksiran Pelajar MUSLEH (SPPM) yang menggabungkan penilaian holistik dan berterusan. Syahadah SPPM dianugerahkan kepada pelajar-pelajar yang berjaya dalam pendidikan mereka di Sekolah Rendah Islam (SRI) dan Sekolah Menengah Islam (SMI).

MUSLEH juga menjalankan kursus dan latihan berterusan kepada para pendidik SRI dan SMI. Setelah tamat, mereka diberi Syahadah Perguruan SRI-SMI (SP SRI-SMI). Ini adalah untuk memastikan bahawa para pendidik merupakan pendidik dan murobbi yang dihormati, disayangi serta berkesan dalam menjalankan tanggungjawab.

Sokongan dan sambutan dari masyarakat amat dialu-alukan bagi menjayakan sistem pendidikan Islam. Moga-moga Allah swt merahmati kita semua dengan hidayah dan taufiq-NYA – amiin