Falsafah Pendidikan

 

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan adalah suatu proses yang berteraskan tauhid bagi membina insan rabbani di dalam  sistem yang holistik, bersepadu, seimbang dan dinamik berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. Usaha ini adalah bagi membentuk individu yang berkemampuan membangunkan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah  satu peradaban yang sejahtera demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

(Retreat, Okt 2016)